Golan Camping - Informasjon til medlemmer 2023

Golan Camping - Informasjon til medlemmer 2023

Publisert av Elnar Remi Holmen den 30.05.23. Oppdatert 29.11.23.

Kjære medlem i Norsk Bobil og Caravan Club Avd Salten.  

På vegne av styret og plassansvarlige sender vi ut denne informasjonen til alle beboere på våre campingplasser i Salten. Vi håper alle sammen har hatt en flott sesong på våre campingplasser og at sommeren vil gi alle flotte campingopplevelser.

 

Vi vil gi litt oppdatert informasjon om våre tillitsvalgte: Plassansvarlige for våre campingplasser er

Golan camping: Jane Nordvik Tel: 950 69 009 Epost: janeinord@hotmail.com

Lundli camping: Per Otto Andreassen Tel: 951 19 152 epost: p-oandr@online.no

Vi vil minne alle om gjeldende frister for oppsigelse ihht våre kontrakter med beboere er 1.juni og at plassene som sies må opp, må være ryddet innen 15.juni samme år.

Oppsigelse MÅ OG SKAL gjøres skriftlig til plassansvarlig eller oss i klubben ihht kontrakt.

 

Vi har noen ledige plasser på Golan camping. Vi vil gjennom sommeren og høsten markedsføre og dele informasjon på våre plasser. Ikke nøl med å fremsnakke og dele gode nyheter om plassen. Ofte er de beste ambassadørene, dere flotte beboere til å rekruttere nye medlemmer og beboere på våre plasser. Dette setter vi stor pris på.


Ikke nøl med å tipse oss i styret og plassansvarlige om innspill vi kan bli bedre på, som gjør oss og plassene våre mer attraktive. Bruk oss! 😊

Vi vil også informere dere om at vi har brukt litt tid på å få opp vår innhold på vår nye lokale hjemmeside, da NBCC Sentralt har byttet tjenesteleverandør. Dette gjelder også klubbens avdelingsepost-adresse. Klubbens nye epostadresse er avd120@nbocc.no og vår gamle epostadresse har blitt deaktivert.  


Følg ellers med på Norsk Bobil og Caravan Club sin hjemmeside for gode tilbud og opplevelser og medlemsfordeler.

Da er det bare å ønske alle beboere en hjertelig god sommer og sommerferie når den tid kommer. Pinseria bruker å være et tegn på en god og varm sommer.

Under ser dere kart og oversikt over plassnummer på Golan Camping


Mvh Elnar Remi Holmen

Styreleder Norsk Bobil og Caravan Club Avd Salten

 

Mobil 99 51 43 21

Epost: erh@brus.bodo.no

Klubbepost: Avd120@nbocc.no