Årsmøte 2024 i Avdeling Salten

Årsmøte 2024 i Avdeling Salten

Publisert av Elnar Remi Holmen den 29.11.23.

 ÅRSMØTE 2024

  Scandic Bodø Tirsdag 13. februar

19.00-20.30 Årsmøte
20.30 Enkel middagsservering (krever påmelding)

 

 

Frist for påmelding 27.jan 2024

 

Årsmøte i Norsk Bobil og Caravan Club Avd Salten vil bli avholdt tirsdag 13.februar 2024 på Scandic Bodø (utsendt alle medlemmer 29.nov 2023)

 

Kjære medlem i NBCC avd Salten. håper det står bra til med dere alle og at året har bydd på gode campingopplevelser. Vinteren står for tur, og vi ønsker nye og gamle medlemmer og beboere på våre campingplasser en god sesong. Så vil vi også ønske våre nye fusjonerte medlemmer hjertelig velkommen på laget. Vi setter pris på dere alle.

 

I henhold til NBCCs vedtekter av § 9.2.3 skal årsmøtet varsles 8 uker i forkant. Vi har derfor i styremøte 27.11.2023 besluttet at årsmøtet for NBCC avd Salten 2024 vil bli avholdt i Bodø, tirsdag 13.februar klokken 19.00 på Scandic Bodø. Etter årsmøtet inviterer vi til middagsservering (KREVER FYSISK PÅMELDING). Vi ber derfor medlemmene som ønsker å delta om å sette av datoen.

 

Påmelding fra det enkelte medlem må gjøres skriftlig med navn og telefon nr på mail eller SMS dersom man vil delta på årsmøtet og middagen. Meld om du kommer på både på årsmøtet og middagen gjerne samlet. Kravet til påmelding skyldes at vi må ha oversikt over hvor mange vi blir slik at møtet skal kunne gjennomføres mtp matbestilling og servering. Påmelding til årsmøtet; Send skriftlig påmelding med navn på mail til avd120@nbocc.no  - fristen for å melde seg på årsmøtet fastsatt til 27.januar 2023.

 

Sakspapirer med innkalling vil bli sendt ut senest 14.dager før årsmøtet. På innkallingen vil det bli opplyst om sted for gjennomføringen av årsmøtet.

 

OBS: Styret minner om at forslag til innkommende saker må, ihht vedtektene § 9.2.4 være styret i hende senest 4 (fire) uker før årsmøtet. (Frist 13.01.2022)

 

OBS: Årsmøtet er gratis.

 

På vegne av valgkomiteen, så må alle medlemmer, gjerne komme med innspill på kandidater til tillitsverv i lokalforeningen. Valgkomiteen består av følgende personer:

 

Valgkomite                 Nåværende                           

Leder                            Finn Obert Bentsen (leder)                                                  

Medlem                                   Monica Andreassen                                                   

Medlem                                   Torstein Moen                                     

 

Styret i NBCC Salten har bestått av følgende, derav personer på valg:

 

Styret                         Nåværende                            På valg            Forslag

Leder                          Elnar Remi Holmen               Ja                    På valg

Nestleder                    Kristen Rossvoll Lorentzen   Nei                  Ikke På valg

Sekretær                     Kim Harry Andreassen          Ja                    På valg

Styremedlem              Christian Fagermo                 Nei                  Ikke På valg

Styremedlem              Rikke Brekka Karlsen            Nei                  Ikke På valg

Styremedlem              Per Erik Møglebust                Ja                    På valg

Vara                            Lasse Arntsen                         Ja                    På valg
Vara                            Martin Furnes                         Ja                    På valg

 

På vegne av styret i NBCC avd Salten

 

Elnar Remi Holmen Styreleder avd120@nocc.no Tel: 9951 4321